Կադրային փաստաթղթեր


 1. Աշխատատեղում հրահանգավորման
 2. Նախնական հրահանգավորման
 3. Ցանկ և ժամանակացույց  պարտադիր բժշկական զննության
 4. Անվանացուցակ բժշկական զննության ենթակա անձանց
 5. Ծանուցումների գիրք
 6. Ստուգման մատյան
 7. Մատյան քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի
 8. Ներքին և անհատական իրավական ակտերի հաշվառման
 9. Համաձայնագրերի գիրք
 10. Ամենամյա արձակուրդի    ժամանակացույցի
 11. Գրությունների մտից
 12. Գրությունների ելից
 13. Զինապարտների մատյան