ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔՕրենք

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք  (27.12.1997թ, ՀՕ-186)


ՀՀ կառավարության որոշում

ՀՀ կառավարության 12.03.2009թ. «Հայաստանի Հանրապետությունից տրանսպորտի միջոցներով ֆիզիկական անձանց ելքի համար պետական տուրքի գանձումը կազմակերպություններին պատվիրակելու կարգը հաստատելու մասին» N268-Ն որոշումը