ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՀՀ կառավարության 31.05.2012թ. «Մինչև «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքն ուժի մեջ մտնելը վարձու աշխատողներին հարկումից հետո վճարման ենթակա աշխատավարձի հիման վրա աշխատավարձի մեծության որոշման կարգը սահմանելու մասին» N 692-Ն որոշում 


«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» ՀՀ օրենք (26.10.2010թ. ՀՕ-146-Ն)


«Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը (19.03.2012թ, ՀՕ-44-Ն)


ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) արժեքը (գինը) սահմանելու մասին» N 684-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով հայաստանի հանրապետություն ներմուծվող տեսաձայնային մագնիսական կրիչների առավելագույն թույլատրելի քանակը սահմանելու մասին» N656-Ն որոշում


ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Հայաստանի հանրապետությունում արտադրվող եվ հայաստանի հանրապետություն ներմուծվող` պարտադիր դրոշմավորման ենթակա տեսաձայնային մագնիսական կրիչների դրոշմավորման համար «2011» թվագրմամբ հսկիչ նշանները (դրոշմապիտակները) կիրառության մեջ դնելու մասին» N 647-Ն որոշում

ՀՀ կառավարության 20.05.2011թ. «Հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) միջոցով տեսաձայնային մագնիսական կրիչների պարտադիր դրոշմավորման մասին» հայաստանի հանրապետության օրենքի կիրառման լիազոր մարմին ճանաչելու մասին » N 644-Ն որոշում