ԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.06.2012թ.«Վարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտի» ձեվը հաստատելու մասին» N 197-Ն հրաման

 
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 26.06.2012թ.«Անհատական հաշիվ բացելու կարգը և տվյալներ ներկայացնողին անճշտությունների մասին տեղեկացնելու կարգը հաստատելու մասին» N 196-Ն հրաման
 
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 07.06.2012թ.«Եկամտային հարկի հաշվարկման և վճարման կարգի մասին» հրահանգը հաստատելու մասին» N 175-Ն հրաման
 
 
ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի 20.06.2011թ. «Տեսաձայնային մագնիսական կրիչների դրոշմավորման համար հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) ձեռքբերման հայտի եվ նախկինում ձեռք բերված հսկիչ նշանների (դրոշմապիտակների) օգտագործման մասին հաշվետվության ձեվերը սահմանելու մասին»N 1577-Ն հրաման
 
 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 30.11.2011թ. «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2012 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը  հաստատելու մասին» N557-Ն որոշում
  

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 13.02.2006 թվականի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային ռեզիդենտի կարգավիճակի հաստատման կարգը և տեղեկանքի ձևը հաստատելու մասին» թիվ 1-05/03-Ն հրաման
 
 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի 21.03.2008 թվականի «Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ ռեզիդենտի վճարած հարկերի մասին տեղեկանքի ձևը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 03-Ն հրաման