Հարց N1- Կազմակերպության տնօրենը ազատվում է աշխատանքից: Ազատման-ընդունման հրամանները ո՞վ պետք է ստորագրի:

Պատասխան
- <<Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի համաձայն՝ ընկերության գործադիր մարմինը (գլխավոր տնօրենը, նախագահը և այլք) ընտրվում է ընդհանուր ժողովի կողմից, իսկ ընկերության և ընկերության գործադիր մարմնի գործառույթներն իրականացնող անձի միջև աշխատանքային պայմանագիրն ընկերության անունից ստորագրում է կամ ընկերության գործադիր մարմնի գործառույթներն իրականացնող անձին ընտրած ընդհանուր ժողովի նախագահողը կամ ընդհանուր ժողովի կողմից լիազորված անձը (ընկերության միակ մասնակցի դեպքում՝ ընկերության միակ մասնակցի գրավոր որոշմամբ):
ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ աշխատանքային պայմանագրի լուծումը ձևակերպվում է գործատուի ընդունած անհատական իրավական ակտով: Հետևաբար, տնօրենին աշխատանքից ազատելու մասին հրամանն ընդունում է աշխատանքից ազատվող տնօրենը՝ ընկերության ընդհանուր ժողովի նախագահողի կամ նրա կողմից լիազորված անձի կամ էլ ընկերության միակ մասնակցի գրավոր որոշման հիման վրա: Իսկ նոր տնօրենին նշանակելու մասին հրամանը՝ նույն ինքը՝ նորանշանակ տնօրենը: