Հասցե: ՀՀ քաղ. Երևան, Սարմենի 1
Հեռ.: 56-72-93,

ԼՐԱՀՈՍ

Բաժանորդագրություն
2011.11.18 16:53
Բաժանորդագրվել <<ԳՈՐԾՔ>> իրավատեղեկատվական ամսագրին   կարդալ...

Հաշվապահի օրացույց

Ապրիլ 2014
ԵրԵեՉրՀգՈւրՇբԿր
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Գլխավոր » ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ

ՙ2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ՚ ՄՐՑՈՒՅԹ

I ՓՈՒԼ

   ՙԳործք՚ ամսագիրը մեկնարկում է ՙ2014 թվականի Հայաստանի Հանրապետության մարդկային ռեսուրսների լավագույն կառավարիչ՚ մրցույթը:

Նախորդ չորս տարիների փորձը վկայում է, որ այս անվանակարգում հայտարարված մրցույթները իրենց ինտելեկտուալ ուղղվածությամբ, կառավարչական հմտությունների բացահայտմանը միտված հարցաշարերով, խնդիրներով և առաջադրանքներով բավականին մեծ հետաքրքրություն են առաջ բերել կադրային քաղաքականությամբ զբաղվող անձանց շրջանում: Նախորդ տարվա մրցույթի մասնակիցների ցուցանիշների վերլուծությունը բավարար վստահություն է ներշնչել ՙԳործք՚-ի աշխատակազմին, որովհետև դրա մասնակիցների թիվը գերազանցում է սպասված բոլոր արդյունքները:    

 Այս տարվա մրցույթը կշարունակի նախորդ տարվա ընթացքում իրեն միանգամայն արդարացրած   և դրական հույզեր առաջացրած գործելավոճը: Մրցույթի մասնակիցների պատասխանների միանգամայն հրապարակային և բաց քննարկումները էլ ավելի մեծացրեցին մրցույթի մեր մասնակիցների վստահությունը մրցույթի կազմակերպման և անցկացման թափանցիկության նկատմամբ: Իհարկե առանձին դեպքերում մրցույթը զերծ չմնաց այնպիսի առաջադրանքից, որը կամ երկիմաստություն էր իր մեջ պարունակում կամ էլ ուներ մեկից ավելի պատասխան: Սակայն լավն այն է, որ դա պատահեց միայն մեկ դեպքում և արագ արձագանքելով ստեղծված իրավիճակին խմբագրական կազմը վերակազմակերպեց խնդիրների, առաջադրանքների և հարցաշարերի կազմման, պատասխանների հրապարակման գործընթացը և հանդիսավորապես խոստացավ, որ նման դեպք այլևս չի կրկնվի:

Այս տարվա նման 2014թ.-ի վերջին մրցույթի արդյունքներով կորոշվի տվյալ տարվա մարդկային ռեսուրսների առաջատար եռյակին, որոնցից լավագույնը կորոշվի 2015թ. փետրվարին Ծաղկաձորում կազմակերպվող եզրափակիչ մրցույթում:

 Մրցույթին ներկայացվող առաջադրանքները մշակվում, հարցաշարերի, խնդիրների  պատասխանները գնահատվում են ՙԳործք՚ ամսագրի գլխավոր խմբագրի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը, որի անդամ են համարվում ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության, մարդակային ռեսուրսների կառավարման, բիզնես հոգեբանության, Հայաստանի ամենահեղինակավոր և վաստակաշատ գիտնականները, պետական կառավարման մարմինների լավագույն մասնագետները: 

 2014թ. մրցույթի առաջին փուլին ներկայացվում է մեկ հարցաշար և մեկ խնդիր:

Հարցաշարի յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 1 միավոր, սխալ պատասխանը` 0 միավոր: Հարցաշարի առավելագույն միավորների թիվը կազմում է 10 միավոր: 

Խնդիրը բաղկացած է առավելագույնը կրկին 10 միավորից (յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխան կազմում է 5 միավոր):       

Հարցաշարից և խնդրից առավել բարձր միավոր հավաքած մասնակիցների անունը, ազգանունը, միավորների թիվը (աճման կարգով) կտպագրվի ամսագրի հաջորդ համարներում, որպեսզի յուրաքանչյուր ընթերցող նույնպես մասնակիցը դառնա հաղթողի որոշման գործընթացին: 

    Ստորև ներկայացվող հարցաշարի և խնդրի պատասխաններն ուղարկել press@gortsq.am էլեկտրոնային հասցեին մինչև 2014 թվականի մարտի 31-ը: Հարցաշարի և խնդրի ճիշտ պատասխանները կտեղադրվեն www.gortsq.am կայքէջումª 2014 թվականի ապրիլի 1-ին:

   ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈ°ՒՆ – Մրցանակաբաշխությունը, պատվոգիր և վկայական հանձնելու արարողությունը տեղի կունենա 2015 թվականի փետրվարին` Ծաղկաձորում: 

 

ՙ2014Թ.ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ՚

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ I ՓՈՒԼԻ

ՀԱՐՑԱՇԱՐ

 1. Հայտնի է, որ չվճարվող արձակուրդում գտնվելու ընթացքում առաջացած ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում հիվանդության  նպաuտ չի նշանակվում:

Եթե ժամանակավոր անաշխատունակությունը շարունակվում է նաև չվճարվող արձակուրդի ավարտից հետո, ապա

ա) չվճարվող արձակուրդին հաջորդող առաջին օրվա համար նպաստ չի վճարվում.

բ)  նպաստ վճարվում է չվճարվող արձակուրդին հաջորդող առաջին օրվա համար նույնպես.

 գ) վճարվում է ընդհանուր հիմունքերով:

 

2. Վարորդների աշխատաժամանակը ներառում է (գտնել սխալ պատասխանը)`

ա) երթուղի դուրս գալուց առաջ կատարված նախապատրաստական-եզրափակիչ աշխատանքների և երթուղուց կազմակերպություն վերադառնալու ժամանակահատվածը,

բ) բեռների բեռնման և բեռնաթափման վայրերում կայանման ժամանակահատվածը,

գ) ՙա՚ և ՙբ՚ պատասխանները սխալ են:

 

  3. Միևնույն մարմնի ընդունած հավասար իրավաբանական ուժ ունեցող իրավական ակտերի միջև հակասությունների դեպքում ª

ա)  գործում են ավելի ուշ ուժի մեջ մտած իրավական ակտերի նորմերը.

բ) գործում են ավելի վաղ ուժի մեջ մտած իրավական ակտի նորմերը.

գ) տվյալ իրավական ակտերը, հակասության մասով, իրավաբանական ուժ չունեն:

 

  4. Պարտադիր բժշկական զննության ենթակա չենª

ա)  օղու, լիկյորի արտադրությունների ու գինեգործական գործարանների աշխատողները.

բ)  պահակները.

գ) հերթափոխային աշխատողները:

 

 

  5. Ինչպես հայտնի է, ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ հայցային վաղեմություն չի տարածվում աշխատավարձի պահանջով: Այս դրույթը կիրառվում է արդյո՞ք չվճարված ժամանակավոր անաշխատունակության նպաստի հատուցման պահանջի նկատմամբª

ա)  այո, կիրառվում է.

բ)  չի կիրառվում.

գ) կիրառման հարցը որոշում է արհմիութենական կազմակերպությունը:

 

6. ՀՀ կառավարության 16 հունիսի 2006 թ. N 876-Ն որոշման համաձայնª աշխատողի զբաղեցրած պաշտոնի կամ կատարած աշխատանքի մասին տեղեկությունները լրացվում են աշխատանքային գրքույկումª աշխատողի պահանջով: Եթե փոփոխվել է աշխատողի զբաղեցրած պաշտոնը, ապա աշխատողի պահանջով կարող է նոր պաշտոնի մասին տեղեկությունը նույնպես լրացվել աշխատանքային գրքույկումª

ա)  ոչ չի կարող.

բ)  կարող է միայն կողմերի համաձայնությամբ.

գ) կարող է:

 

7. Գործատուի նախաձեռնությամբ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվելու դեպքում ովքե±ր ունեն աշխատանքում մնալու նախապատվության իրավունքª

ա)  զինծառայողները, զինված ուժերի շարքերից սահմանված կարգով արձակվելուց հետո` մեկ տարվա ընթացքում.

բ)  փախստականները (այդ թվում նաև սիրիահայերը)ª փախստականի կարգավիճակ ստանալուց հետո մեկ տարվա ընթացքում.

գ) մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդից վերադարձաց ծնողներից մեկըª խնամքին 3 անչափահաս երեխա ունենալու դեպքում:

 

8. Աշխատողին կարելի է ներգրավվել անընդմեջ աշխատանքում 24 ժամից ավելի տևողությամբª

ա)  ոչ չի կարելի (հիմնավորել).

բ)  կարելի է (հիմնավորել).

գ) կարելի է միայն կողմերի համաձայնությամբ (հիմնավորել):

 

9. Հայտնի է, որ աշխատաժամանակում ներառվում է գործուղման ժամանակահատվածը, այսինքն աշխատողը գործուղման ընթացքում գտնվում է աշխատանքային գործունեության մեջ: Գործուղման ընթացքում աշխատողին կարո±ղ է տրամադրվել ամենամյա արձակուրդª  երկարաձգելով գործուղման ժամանակահատվածըª

ա)  կարող է.

բ)  կարող է, եթե առկա է աշխատողի պահանջը.

գ) չի կարող:

 

10. Ստուգման համար անհատական ռիսկի չափանիշ է համարվումª

ա)  աշխատողների աշխատանքից բացակայության հաճախականությունը.

բ)  աշխատողների սեռատարիքային կազմը.

գ) աշխատողների մասնագիտական անբավարար գիտելիքները:

ՙ2014Թ.ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ՚

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԸՆՏՐԱԿԱՆ I ՓՈՒԼԻ

ԽՆԴԻՐ

       

 Գործատուն ծանուցում և նույն օրը հաստիքների կրճատման պատճառով աշխատանքից ազատում է իր մոտ մեխանիկական արտադրամասի երկարամյա աշխատողին (աշխատողն աշխատում է տվյալ ընկերությունում 5 տարի): Գործատուն ծանուցման յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար աշխատողին վճարում է տուժանք, կատարում է վերջնահաշվարկ, լրացնում է աշխատանքային գրքույկը և վերադարձնում աշխատողին: Վերջինս, ով համարվում է տվյալ ընկերության արհմիութենական կազմակերպության նախագահը, դիմում է Հայաստանի արհեստակցական միությունների կոնֆեդերացիա (ՀԱՄԿ)ª իր խախտված իրավունքները պաշտպանելու համար: ՀԱՄԿ-ի կողմից համապատասխան պաշտպանություն չգտնելով (ՀԱՄԿ-ը գտնում է, որ գործատուն չի խախտել օրենքը և աշխատողին աշխատանքից ազատել է օրենքով սահմանված կարգով), աշխատողը դիմում է դատարան: Դատարանը հայցը վերցնում է քննության և աշխատանքից ազատման 25-րդ օրը աշխատողին վերականգնում է իր նախկին աշխատանքում: Աշխատողը հրաժարվում է վերականգնվել արհմիութենական կազմակերպության նախագահի պաշտոնում, քանի որ ընտրության միջոցով այդ տեղը զբաղեցրել է իր մտերիմներից մեկը:

Մեկ տարի վեց ամիս աշխատելուց հետո աշխատողը կրկին ազատվում է աշխատանքից, այս անգամ արդեն զբաղեցրած պաշտոնին կամ կատարած աշխատանքին չհամապատաuխանելու հիմքով (ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ):

         Առաջադրանք

1. Գնահատել ՀԱՄԿ-ի և դատարանի որոշումներըª որ մարմնի որոշումն է իրավաչափ (հիմնավորել):

2. Երկրորդ անգամ աշխատանքից ազատելիս ինչ տևողությամբ պետք է հաշվարկել  արձակման նպաստը:

 

Առաջադրանքի պատասխանները

 

1. Գնահատել ՀԱՄԿ-ի և դատարանի որոշումներըª որ մարմնի որոշումն է իրավաչափ (հիմնավորել):

Հիմնավորում

 ՀԱՄԿ-ը սխալ է վարվել (դա նշանակում է, որ դատարանը ճիշտ է վարվել), քանի որ աշխատողի աշխատանքից ազատման ժամանակ խախտվել է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի թե նյութական  և  թե իրավակիրառական կողմը: ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 119-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայնª աշխատողների ներկայացուցչական մարմիններում ընտրված աշխատողները իրենց լիազորությունների իրականացման ժամկետում, սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածին համապատասխան, չեն կարող ազատվել աշխատանքից` առանց աշխատանքի պետական տեսուչի նախնական համաձայնության, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 5-րդ, 6-րդ, 8-10-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:

 Ինչպես տեսնում եք օրենսդիրը իմպերատիվ կարգով արգելափակել է գործատուի գործողությունըª աշխատողների ներկայացուցչական մարմիններում ընտրված աշխատողներին (ըստ խնդրի պայմանի աշխատողը համարվում է տվյալ գործատուի արհմիութենական կազմակերպության նախագահը) աշխատանքից ազատումն առանց աշխատանքի պետական տեսուչի նախնական համաձայնության: Հետևաբար, առանց աշխատանքի պետական տեսուչի նախնական համաձայնության աշխատաքնային պայմանագրի լուծումը դատարանը համարել է ոչ իրավաչափ և վերականգնել է աշխատողին իր աշխատանքում:

 

2. Երկրորդ անգամ աշխատանքից ազատելիս ինչ տևողությամբ պետք է հաշվարկել  արձակման նպաստը:

Հիմնավորում

ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 20-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայնª անընդմեջ աշխատանքային ստաժ է համարվում այն ժամանակահատվածը, երբ մի աշխատանքից մյուսին անցնելու ընդմիջումները չեն գերազանցել մեկ ամիսը: Քանի որ աշխատանքից ազատման օրվանից մինչև աշխատանքի վերականգնման օրն ընկած ժամանակահատվածը եղել է 25 օր, որը բնականաբար փոքր է մեկ ամսից, հետևաբար աշխատողի տվյալ գործատուի մոտ չընդհատվող աշխատաքային ստաժը կազմել է 6.5 (5 + 1.5) տարի և կիրառելով ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 129-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի պահմանջները, ըստ որի հինգից  մինչև տաս տարի աշխատելու դեպքում աշխատողին պետք է վճարել արձակման նպաստ` 30 աշխատանքային օրվա միջին օրական աշխատավարձի չափով:

 

 

  


Տպել էջը

Ստուգել էլ-փոստը

Էլ-փոստ:
Գաղտնաբառ:

Լսեք մեզ


Հարցում

Տիրապետում ե՞ք արդյոք գնումների մասին ՀՀ օրենքին

Ֆեյսբուքյան էջ